Zlecaj masową wysyłkę SMS poprzez SMS

Wstecz

 

 

Korzystanie z usługi Sms2Sms jest bardzo proste. Wystarczy postępować zgodnie z kilkoma następującymi krokami:

1. Zarejestrowanie autoryzowanego numeru. Należy określić numer telefonu, z którego wiadomości będą akceptowane przez nasz system. Aby dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo, prosimy określić również krótkie hasło autoryzujące wysyłkę wiadomości.

 

 

2. Określenie unikatowych identyfikatorów grup kontaktów. Definiując numer telefonu (pkt 1.) możesz określić domyślną grupę kontaktów, na które wysyłane będą wiadomości, jeżeli w treści wiadomości nie będzie wyszczególniona inna grupa. Możesz jednak określić grupę docelową odbiorców - w tym celu musisz jedynie określić unikatowy identyfikator grupy, którego następnie możesz używać w zlecaniu wysyłki przez SMS. Aby to zrobić, przejdź do Zarządzania kontaktami, kliknij prawym przyciskiem myszy na nazwę grupy i wprowadź jej unikatowy identyfikator.

 

3. Zlecanie wysyłki poprzez SMS. Po prawidłowym skonfigurowaniu systemu możesz rozpocząć korzystanie z usługi Sms2Sms. W tym celu wyślij SMS z autoryzowanego numeru telefonu na numer +48 504 304 204 wraz z kodem i treścią wiadomości. Opcjonalnie możesz również wskazać inną niż domyślna grupę odbiorców. Poniżej przykłady prawidłowej wiadomości:

 

haslo:wiadomosc od domyslnej grupy odbiorcow

haslo,gr1:wiadomosc od grupy odbiorcow o unikatowym identyfikatorze gr1