Sposób wysyłania wiadomości SMS poprzez e-mail

Wstecz

Aby wysyłka w ten sposób była jak najprostsza i – co ważne – analogiczna do wysyłania wiadomości poprzez Nasze API, przyjęliśmy następującą strukturę wiadomości e-mail:

Część e-mailaOpis wartości
Adresat wiadomości
Jako adresat wiadomości zawsze należy wpisać email2sms@promosms.com. Opcjonalnie dozwolony jest również alias e2s@promosms.com. Wynika to z faktu, że część programów nie pozwala na zbyt długie adresy nadawców wiadomości.
Temat wiadomości
W temacie należy podać wszystkie parametry wiadomości SMS, które chcemy określić. Wymagane to login i pass, a także to. Opis wszystkich dostępnych i możliwych do użycia parametrów znajduje się poniżej
Treść wiadomości
 
[[BEGIN

To jest treść Twojej wiadomości SMS.

END]]
 
 
Warto dodać, że wszelkie znaki przed BEGIN i po END są ignorowane. Nie musisz się więc nimi przejmować (np. stopką maila). Co więcej, wszystkie "białe znaki" przed początkiem i po końcu treści zostaną automatycznie usunięte.

 

Przykład wiadomości e-mail

Załóżmy, że chcemy wysłać wiadomość o treści: To jest moja pierwsza wiadomość poprzez usługę Email2Sms z polskimi znakami do adresata o numerze +48504304204. Wiadomość ma mieć polskie litery, zezwalamy na wiadomości dłuższe niż 160 znaków. Ma to być dodatkowo wiadomość typu SMS FULL, gdzie jako nadawca będzie wpisane PRZYPOMINAM.

W takim wypadku wysyłana przez Ciebie wiadomość e-mail musi mieć postać:

Przykładowy mail

View source
 
 
 
Adresat: email2sms@promosms.com
 
 
Temat: login=twoj@email.pl&pass=twojkod123&to=504304204&pl=1&type=full&from=PRZYPOMINAM
 
 
Treść:
 
 
[[BEGIN
 
 
To jest moja pierwsza wiadomość poprzez usługę Email2Sms z polskimi znakami.
 
 
END]]
 
 
 
 

Jak więc możesz zauważyć, usługa Email2Sms jest analogiczna do HTTP API. W temacie e-maila mogą pojawić się również inne ciągi znaków, które zostaną zignorowane przez system, o ile zostaną one oddzielone znakiem spacji od prawidłowego kodu konfiguracji.

 

Lista parametrów

ParametrOpis
login

Jako login podajemy adres e-mail, z którego będą wysyłane wiadomości, skonfigurowany dodatkowo w panelu klienta. Panel klienta -> Ustawienia interfejsów -> Email2SMS.

pass (hasło)

Jako pass podajemy hasło skonfigurowane dodatkowo w panelu klienta. Panel klienta -> Ustawienia interfejsów -> Email2SMS.

to

Numery odbiorców wiadomości. Numery polskie mogą być podawane w formacie 9-cyfrowym. Kolejne muszą być oddzielone od siebie przecinkami. Numery zagraniczne należy podawać z prefiksem danego kraju np "+48". UWAGA - wysyłki na numery zagraniczne mogą odbywać się tylko jako SMS FULL. 

pl

Wartośc pl=1 powoduje, że SMS ma polskie znaki diakrytyczne. Wartośc pl=0 powoduje, że SMS nie ma polskich znaków diakrytycznych. Naliczanie w zależności od przyjętej wartości jest zgodne z tabelą znaków.
type

Parametr określa, jakiego rodzaju wiadomość SMS ma być wysłana. Type=ECO powoduje wysłanie SMS ECO. Type=FULL powoduje wysłanie SMS FULL. Uwaga - wybierając SMS FULL należy dodatkowo określić parametr "from"

from
 
Parametr from określa nazwę nadawcy dla wiadomości typu SMS FULL. Wybrana nazwa musi być wcześniej dostępna na koncie klienta. 

length (długość)

Można opcjonalnie określić maksymalną długość wiadomości w przypadku gdy będzie większa niż 160 znaków i mniejsza niż 612 znaków. Naliczanie jest zgodne z tabelą znaków. W celu wysyłki długich wiadomości należy dodatkowo odblokować limit długich SMS w panelu klienta w menu Ustawienia konta -> Preferencje. Dostępne wartości od 1 do 6.