Kontakty

Wstecz

Kontakty

Kontakty, czyli baza przechowywana na Platformie PromoSMS.com, dostępna o każdym czasie i z każdego miejsca. Warunkiem jest dostęp do komputera z aktywnym łączem internetowym. Wszystkie kontakty można oczywiście grupować w dowolny sposób i zgodnie z potrzebami, jakie stawia kampania SMS.
 

Podstawową informacją w kontaktach jest numer

W systemie najważniejszą daną jest numer telefonu, czyli kolumna A (pierwsza kolumna w Excelu). Pozostałe kontakty wykorzystywane są głównie do personalizacji i zawierają kilka standardowych pól, które można wykorzystać niekoniecznie na dane określone według etykiet. E-mail, imię, nazwisko, firma itd. mogą posłużyć jako inna zmienna np. wartość kwotowa lub procentowa. Dodatkowo dostępnych jest kilka pól nieopisanych, którym można stworzyć etykiety i tam też przechowywać dane, których można użyć w dowolny sposób np. personalizując wysyłkę.

Pola dostępne w kontaktach:

 • Telefon (kolumna importu A parametr personalizacji #TELEFON#),
 • E-mail (kolumna importu B parametr personalizacji #EMAIL#),
 • Imię (kolumna importu C parametr personalizacji #IMIE#),
 • Nazwisko (kolumna importu D parametr personalizacji #NAZWISKO#),
 • Firma (kolumna importu E parametr personalizacji #FIRMA#),
 • NIP (kolumna importu F parametr personalizacji #NIP#),
 • Adres (kolumna importu G parametr personalizacji #ADRES#),
 • Miasto (kolumna importu H parametr personalizacji #MIASTO#),
 • Opis (kolumna importu I parametr personalizacji #OPIS#),
 • Dodatkowe pole 1: (kolumna importu J parametr personalizacji #POLE1#),
 • Dodatkowe pole 2: (kolumna importu K parametr personalizacji #POLE2#),
 • Dodatkowe pole 3: (kolumna importu L parametr personalizacji #POLE3#),
 • Dodatkowe pole 4: (kolumna importu M parametr personalizacji #POLE4#),
 • Dodatkowe pole 5: (kolumna importu N parametr personalizacji #POLE5#).

Wyjaśnienie kolumna i personalizacja

 • kolumna importu - czyli miejsce uporządkowania zmiennej, określane podczas importu, które powoduje poprawne zamieszczenie danych w Platformie PromoSMS.com,
 • parametr personalizacji - czyli ciąg znaków, które powodują pobranie zmiennej podczas wysyłki spersonalizowanej.