Import personalizowany

Wstecz

Import personalizowany 

Funkcjonalność ta pozwala na wysyłkę masowych wiadomości z indywidualną treścią do każdego z odbiorców. Poprzez import pliku można wgrać wiele różnych danych takich jak imię, nazwisko, NIP, tekst SMS-a, a nawet datę wysyłki.

Skuteczna komunikacja poprzez personalizację

To oznacza, że każdy z odbiorców otrzyma spersonalizowaną wiadomość. Przy imporcie danych wystarczy uzupełnić treść wiadomości, wstawiając odpowiednie zmienne z pliku np. #2#. Podczas planowania daty i godziny kampanii, można posłużyć się zmiennym terminem wysyłki, który określa na przykład kolumna X, to oznacza, że każdy z odbiorców otrzyma SMS-a w innym terminie. Po spersonalizowaniu treści, możliwy jest podgląd gotowych wiadomości, czyli numeru telefonu oraz przyporządkowanych treści.


Import w formatach CSV oraz TXT

Platforma pozwala na import danych z plików w najbardziej popularnych formatach, jakimi są CSV, TXT.

W przypadku formatu CSV oraz TXT jest to plik tekstowy, gdzie separatorem danych może być przecinek lub średnik. Własne dane można w prosty sposób przygotować w innym programie, np. w popularnym arkuszu kalkulacyjnym Excel z pakietu MS Office. 

Przykład wiadomości źródłowej oraz na urządzeniach użytkowników

Tak będzie wyglądać wiadomość źródłowa, jeszcze nieprzetworzona przez system:

Witamy Serdecznie Panie #1# #2#, przypominamy o badaniu technicznym pojazdu w dniu #3#, koszt badania będzie wynosił #4#

Tak tę samą wiadomość będzie widział odbiorca po przetworzeniu przez system:

Witamy Serdecznie Panie Janie Kowalski, przypominamy o badaniu technicznym pojazdu w dniu 25.02.2033, koszt badania będzie wynosił 120.00 PLN netto.

Oznaczenia parametrów

#0# - numer telefonu
#1# - imię
#2# - nazwisko
#3# - data
#4# - cena