Grupy

Wstecz

Grupy

Grupowanie kontaktów pozwala na zachowanie porządku i przejrzystości danych na Platformie PromoSMS.com. Grupy kontaktów mogą być opisane wg własnego schematu i w oparciu o własne nazewnictwo.
 

Grupowanie danych

Platforma posiada dział, w którym dowolnie można tworzyć, modyfikować i usuwać grupy kontaktów. Wszystkie dane, jakie będą importowane do Platformy, można uporządkować wg własnych grup docelowych np: kobieta, mężczyzna, klient nowy, klient stały, etc.

 

Zastosowanie

Grupy, poza tym, że dają możliwość porządkowania danych, można wykorzystać w wielu innych funkcjach dostępnych na Platformie. Dzięki schematycznemu i dokładnemu rozplanowaniu grup, wiele funkcji będzie współgrać z danymi i pozwoli na swobodne organizowanie kampanii.