Sprawdzanie numerów

Wstecz

Sprawdzanie numerów

Możliwe jest sprawdzenie numerów pod różnym kątem, np. przynależności numeru do sieci, sprawdzenia czy numer jest w tej chwili dostępny, czy numer został przeniesiony do innej sieci jak również włączenie monitoringu aktywności dla wybranych numerów. Usługi bazują na elementach infrastruktury telekomunikacyjnej, używanych w sieciach telefonii komórkowej do przechowywania informacji o abonentach.

HLR

Rozszerzona wersja dostępu do rejestru, dzięki, której można na bieżąco weryfikować aktualną przynależność i dostępność numeru w sieci.
 

Numery można weryfikować na 2 sposoby, dodając je do systemu z poziomu aplikacji WEB-owej PromoSMS.com oraz automatycznie integrując własny system, dzięki komunikacji zdalnej API.

Weryfikacja numeru pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z wysyłką wiadomości SMS, MMS bądź też innych w przypadku nieaktywnego numeru, przynależności do innej sieci Operatora komórkowego itd.

Rozwiązanie pozwala lepiej zarządzać kampanią SMS firmy.

Możliwości

  • aktywność numeru realtime (czy numer aktualnie jest zalogowany do sieci),
  • weryfikacja poprawności numeru (czy jest to numer komórkowy, czy ma odpowiedni prefiks i ilość cyfr),
  • sprawdzenie sieci, w której aktualnie numer jest zarejestrowany, sieć macierzysta numeru,
  • informacja czy numer był przenoszony, pełny numer imsi (opcjonalnie, w zależności od uwarunkowań technicznych).

IMSI (International Mobile Number Subscriber Identity)

Jest niepowtarzalnym identyfikatorem karty SIM w sieciach GSM. Jest zakodowany jako pole o długości od 13 do 15 cyfr. Pierwsze trzy cyfry to kod Moble Country Code (MCC), następne to kod Mobile Network Code (MNC), który może zawierać albo 3 cyfry (północno-amerykański standard) lub 2 cyfry (standard europejski). Pozostałe cyfry to numer Mobile Subscription Identification Number (MSIN) czyli unikalny identyfikator karty SIM.


Kody błędów

KodOpis
UNKNOWN_SUBSCRIBER Numer nie istnieje lub nie jest przypisany do żadnego abonenta
CALL_BARRED

Abonent ustawił usługę
"Nie przeszkadzać" (DND)

ABSENT_SUBSCRIBER_SM Abonent tymczasowo niedostępny - znajduje się poza zasięgiem sieci lub jego aparat jest wyłączony
TELE_SERVICE_NOT_PROVISIONED Usługa telefoniczna została zawieszona przez operatora
HLR_REJECT Zapytanie zostało odrzucone przez operatora
HLR_ABORT HLR (lub inna jednostka) przerwało zapytanie. Brak odpowiedzi
HLR_LOCAL_CANCEL Brak odpowiedzi na zapytanie HLR
TIMEOUT Brak odpowiedzi w określonym czasie
IMSI_LOOKUP_BLOCKED Usługa zablokowana dla wybranego numeru
SYSTEM_FAILURE Awaria systemu HLR po stronie operatora

Lookup

Uproszczona wersja dostępu do rejestru, dzięki, której można weryfikować przynależność do sieci. Numery można weryfikować na 2 sposoby, dodając je do systemu z poziomu aplikacji webowej PromoSMS.com oraz automatycznie integrując własny system, dzięki komunikacji zdalnej API.
 

Możliwości

  • weryfikacja poprawności numeru (czy jest to numer komórkowy, czy ma odpowiedni prefiks i ilość cyfr),
  • sprawdzenie sieci, w której aktualnie numer jest zarejestrowany, sieć macierzysta numeru,
  • informacja czy numer był przenoszony,
  • pełny numer imsi (opcjonalnie, w zależności od uwarunkowań technicznych).