Odbiór SMS-ów i MMS-ów

Wstecz

Odbiór SMS-ów i MMS-ów

Platforma, poza wysyłaniem wiadomości do odbiorców, umożliwia również masowe ich odbieranie. Odbiór wiadomości „DO” Platformy PromoSMS.com odbywa się na kilka sposobów i jest uzależniony od tego, jaki schemat działania chce przyjąć organizator kampanii marketingowej.

Numer Dostępowy SMS

Numer Dostępowy (ND) jest to 9-cyfrowy numer, na który potencjalni klienci wysyłają wiadomości o określonej treści - prefiksie (np.: TAK) w przypadku chęci otrzymywania np. Newslettera. Dzięki tej usłudze Twoja baza klientów będzie się powiększać praktycznie automatycznie a Ty zyskujesz grupę osób chętnych do otrzymywania od Ciebie informacji handlowych.  
 

Zasada działania

Numer ND dostępny jest dla wszystkich użytkowników Platformy PromoSMS.com posiadających konto abonamentowe. Działa w oparciu o prefiksy (hasła dostępowe), które należy zarezerwować i skonfigurować. Prefiks (hasło dostępowe) można połączyć z grupą kontaktów w swoim Panelu Klienta PromoSMS.com. Na podstawie prefiksów bądź różnych Numerów Dostępowych jesteśmy w stanie wydzielić kilka grup, którym można wysyłać różne oferty w zależności od tego, do jakiej zostali przypisani. 

Przykład zastosowania

 • zbieranie bazy kontaktów,
 • automatyczne odsyłanie odpowiedzi,
 • prowadzenie konkursów i zabaw.

Plakat, billboard, ulotka lub info na własnej stronie internetowej z informacją.

Zainteresowane osoby mogą wysłać SMSa o określonej treści (np. OGRODNIK) na numer 503 340 503 i w ten sposób dopisać się do Twojej bazy kontaktów.

Przychodzące wiadomości można obserwować w Panelu Klienta i bezpłatnie przesyłać dalej:

 • do zewnętrznego systemu, dzięki komunikacji zdalnej HTTPS XML API. Przekierowanie odbywa się na wskazany adres URL,
 • na wskazany adres e-mail,
 • na wskazany numer telefonu.

Bezpłatne odbieranie wiadomości przychodzących "DO" platformy PromoSMS.com.

 • odbieranie przychodzących wiadomości SMS na numer ND jest bezpłatne,
 • pośredni koszt za odebranie wiadomości pojawi się TYLKO w przypadku przekierowania odpowiedzi "DALEJ" na inny numer telefonu,
 • przekierowanie na adres e-mail lub URL jest bezpłatne,
 • osoba wysyłająca wiadomość poniesie opłatę jak za zwykły SMS, zgodnie z cennikiem swojego operatora.

Numer Dostępowy Indywidualny SMS

Numer Dostępowy Indywidualny (NDI) to usługa opierająca się na Numerze Indywidualnym (9 cyfrowym), jednak dająca rozszerzone możliwości. Jej główną zaletą jest brak konieczności stosowania prefiksów (haseł dostępowych). Jest to usługa, dzięki której możliwa jest swobodna dwukierunkowa komunikacja / dialog z odbiorcami kampanii. Wprowadzając NDI do swojej kampanii SMS, automatycznie powiększa się także baza kontaktów, które chcą otrzymywać informacje od Twojej firmy. 
 

Numer NDI dostępny jest dla jednego użytkownika / konta na Platformie i działa niezależnie od pozostałych klientów Platformy PromoSMS.com.  Oznacza to, że każdy klient, który decyduje się na usługę NDI otrzymuje na wyłączność jeden numer z którego korzysta tylko on. Można także wprowadzić prefiksy, które pomogą automatycznie pogrupować odbiorców wiadomości zgodnie z Prefiksem, który odsyłają. Numer NDI daje możliwość prowadzenia dialogu z odbiorcami bezpośrednio z Panelu Klienta.

Przykład zastosowania / możliwości:

 • prowadzenie dialogu z odbiorcami, niezależnego od treści,
 • zbieranie bazy kontaktów,
 • automatyczne odsyłanie odpowiedzi,
 • prowadzenie konkursów i zabaw,
 • tworzenie ankiet SMS-owych w oparciu o funkcję SMS Ankieta,
 • kompleksową obsługę wszystkich wiadomości przychodzących,
 • filtrowanie w zakresie haseł dokładnych, fraz oraz hasła bazowego,
 • może stanowić nazwę nadawcy w wiadomości SMS FULL,
 • większa swoboda w doborze treści haseł,
 • statystyki popularności poszczególnych haseł oraz odpowiedzi do ankiet,
 • śledzenie statystyk przesyłanych wiadomości,
 • automatyczny autoresponder po odebraniu wiadomości,
 • możliwość uruchomienia wielokrotnego SMS Autorespondera.


Przekierowanie przychodzących wiadomości

wszystkie przychodzące wiadomości z numerów 9-cio cyfrowych można obserwować w Panelu Klienta. Można je również przekierować dalej:

 • do zewnętrznego systemu, dzięki komunikacji zdalnej HTTPS XML API. Przekierowanie odbywa się na wskazany adres URL,
 • na wskazany adres e-mail,
 • na wskazany numer telefonu.

Bezpłatne odbieranie wiadomości przychodzących "DO" platformy PromoSMS.com

Odbieranie przychodzących wiadomości SMS na numer NDI wysyłanych "DO" platformy jest bezpłatne.

 • odebranie przychodzących wiadomości SMS na numer NDI jest bezpłatne,
 • opłata za odebranie wiadomości pojawi się TYLKO w przypadku przekierowania odpowiedzi "DALEJ" na inny numer telefonu,
 • przekierowanie na adres e-mail lub URL jest bezpłatne,
 • osoba wysyłająca wiadomość poniesie opłatę jak za zwykły SMS, zgodnie z cennikiem swojego operatora.

Numer Dostępowy Indywidualny MMS

Numer Dostępowy Indywidualny MMS to opcja dedykowana tym firmom, które planują wykorzystywać MMS-y w swojej dwukierunkowej komunikacji z klientami. Opcja ta jest rozszerzeniem NDI SMS, posiada zatem wszystkie możliwości NDI SMS a dodatkowo pozwala na odbiór MMS-ów różnego formatu.
 

NDI to usługa opierająca się na Numerze Indywidualnym (9 cyfrowym), jednak dająca rozszerzone możliwości. Jej główną zaletą jest brak konieczności stosowania prefiksów (haseł dostępowych). Jest to usługa, dzięki której możliwa jest swobodna dwukierunkowa komunikacja. W tej opcji dialog z klientami opierać się może już nie tylko na wiadomościach tekstowych ale także na MMS-ach!

Takie rozwiązanie pozwala planować jeszcze ciekawsze akcje promocyjne bądź konkursowe, które zacieśnią relacje pomiędzy firmą świadczącą usługi a odbiorcą.

Obsługiwane formaty plików (wysyłka i odbiór)

 • aplikacje:  xls, xlm, xla, xlc, xlt, xlw, doc, dot, ppt, pps, pot, rtf, tgz, tar, zip, pdf, smi, smil, ogg, cab, odf, otc, odc,
 • dźwięk: mid, midi, kar, rmi, mpga, mp2, mp2a, mp3, m2a, m3a, mp3, m3u, wav, wma, aif, aiff, aifc, ram, ra,
 • grafika, obraz: gif, jpeg, jpg, jpe, png, svg, svgz, djvu, djv, wbmp, wbmp, ico,
 • tekst, kod: txt, text, conf, def, list, log, rtx, csv, java, vcf, vcs,
 • video: 3gp, 3g2, qt, mov, asf, asx, avi, movie, mp4, mp4v, mpg4, mpeg, mpg, mpe, m1v, m2v.


Przekierowanie przychodzących wiadomości

Wszystkie przychodzące wiadomości z numerów 9-cio cyfrowych można obserwować w Panelu Klienta. Można je również przekierować dalej:

 • do zewnętrznego systemu, dzięki komunikacji zdalnej HTTPS XML API. Przekierowanie odbywa się na wskazany adres URL,
 • na wskazany adres e-mail.

Bezpłatne odbieranie wiadomości przychodzących "DO" Platformy PromoSMS.com

Odbieranie przychodzących wiadomości SMS i MMS na numer NDI wysyłanych "DO" platformy jest bezpłatne.

 • odebranie przychodzących wiadomości SMS i MMS na numer NDI jest bezpłatne,
 • przekierowanie na adres e-mail lub URL jest bezpłatne,
 • osoba wysyłająca wiadomość poniesie opłatę jak za zwykły SMS lub MMS, zgodnie z cennikiem swojego operatora.