Raporty

Wstecz

Raporty

Raporty na Platformie PromoSMS.com przekazują informację o tym, co dzieje się z wiadomością, która została wysłana do odbiorcy podczas realizacji kampanii.
 

Informacje, jakie zawiera raport

Raporty posiadają kilka statusów. Każdy z nich zmienia się w zależności od etapu, na jakim jest wiadomość w systemach oraz od tego, jak zachowuje się terminal końcowy (telefon odbiorcy) - czy odpowie jakimkolwiek komunikatem.

INFORMACJA DODATKOWA: Uzupełnieniem raportów jest dział Niewysłane, który daje pełną informację o wysyłce i jakości danych.

Rodzaje raportów

  • Oczekujący - ten status wiadomości oznacza, iż została ona poprawnie przyjęta przez Operatora Infrastrukturalnego oraz rozpoczęła się próba dostarczenia wiadomości do terminalu końcowego (telefonu użytkownika). Raport oczekujący jest statusem przejściowym, z którego są dwie opcje wyjścia: doręczenie wiadomości lub jej niedoręczenie.
  • Doręczony - wiadomość otrzymuje ten status w momencie, kiedy terminal końcowy (telefon odbiorcy) odpowie pozytywnie na odebraną wiadomość. W momencie, kiedy telefon użytkownika prześle taki komunikat zwrotny, na Platformie PromoSMS.com procedura wysyłki zostaje zakończona poprawnym doręczeniem wiadomości.
  • Niedoręczony - wiadomość otrzymuje ten status w momencie, kiedy terminal końcowy (telefon odbiorcy) odpowie negatywnie na odebraną wiadomość. W momencie, kiedy telefon użytkownika prześle taki komunikat zwrotny, na Platformie PromoSMS.com procedura wysyłki zostaje zakończona niepoprawnym doręczeniem wiadomości. Dzieje się tak, jeśli telefon użytkownika np.: ma przepełnioną skrzynkę odbiorczą, jest długo wyłączony, często traci lub nie ma zasięgu, albo w przypadku nieoczekiwanego błędu.