Niewysłane

Wstecz

Niewysłane

Niewysłane to rodzaj raportu z wysyłki jednakże z jednym ważnym zastrzeżeniem - wszystko, co znajdzie się w tym dziale po zrealizowaniu wysyłki, nie zostaje ujęte w bilingu, czyli nie zostanie naliczona żadna opłata za wiadomości.
 

O co chodzi?

Jeśli podczas wysyłki wiadomości główne systemy Operatorów Infrastrukturalnych nie przyjmą wiadomości, nasz system oznaczy je jako niewysłane. Dzieje się tak, jeśli zachodzi konkretny powód techniczny, przez który operator infrastrukturalny odpowiada negatywnie i nie przyjmuje wysyłki wiadomości do realizacji. W takim przypadku żaden podmiot nie jest obciążany opłatą, ponieważ nie doszło do przyjęcia wiadomości w systemie.

INFORMACJA DODATKOWA: Pełne raporty poprawnie przyjętych do realizacji wiadomości zostały opisane na podstronie Raporty.

 

Przykładowe przypadki odrzucenia wiadomości:

  • numer nie istnieje,
  • niepoprawna ilość znaków w numerze,
  • numer zawiera nieoczekiwane znaki,
  • niepoprawny prefix kraju,
  • numer nie odpowiada rodzajowi wiadomości, które zostały zdefiniowane do wysyłki.