Lista wysyłek

Wstecz

Lista wysyłek

Poza raportami jednostkowymi dla każdej wiadomości Platforma posiada funkcję, która zbiorczo przedstawia zrealizowane kampanie.
 

Jak zastosować funkcję?

Dzięki tej formie raportowania można szybko zorientować się, ile wiadomości zostało wysłanych, ile dostarczonych oraz ile niedostarczonych. Daje to możliwość szybkiego zorientowania się, jak przebiega wysyłka wiadomości.

 

Szybki raport zbiorczy

Lista wysyłek to swego rodzaju raport. Różnica w stosunku do raportów pojedynczych polega na tym, że lista wysyłek ma za zadanie zgrupować pojedyncze raporty i przedstawić je w formie zbiorczej.