Użytkownicy subkonta

Wstecz

Użytkownicy subkonta

Jako główny użytkownik konta na Platformie PromoSMS.com, możesz utworzyć dodatkowych użytkowników, którzy będą mieli dostęp do Platformy w oparciu o jedną umowę. Każdy użytkownik może mieć inne prawa i ograniczenia, dzięki temu praca grupowa jest ułatwiona i można dokładnie kontrolować stan wysyłek.
 

Niezależny dostęp

Użytkownicy umożliwiają uruchomienie wielu niezależnych kont powiązanych z jednym głównym kontem i korzystanie z nich zupełnie niezależnie. Każdy użytkownik w dowolnym momencie może zalogować się na swoje subkonto, przeglądać i modyfikować dane oraz realizować kampanie.

 

Pełne lub ograniczone prawa użytkowników

Na „karcie” użytkownika można dowolnie skonfigurować prawa każdemu użytkownikowi. Ilość wiadomości do wysyłki, dostępne funkcje, dostęp do danych. Główny administrator decyduje o poziomie dostępu każdego użytkownika, posiada statystyki i raporty wszystkich użytkowników, może w każdej chwili zmienić prawa.