Aliasy

Wstecz

Z Platformy PromoSMS.com można również korzystać w sposób grupowy, z wykorzystaniem tzw. aliasów. Funkcja ta umożliwia tworzenie osobnych loginów i haseł dla konta głównego oraz kont użytkowników. W ten sposób można zorganizować prace wielu niezależnych grup z wieloma osobami w każdej z nich.
 

Jak to działa?

Zakładając, że użytkownik konta głównego posiada dostęp do systemu za pośrednictwem loginu FIRMAX, może oczywiście korzystać z systemu bezpośrednio na swoim loginie, tworząc np. dwóch dodatkowych użytkowników o loginie FIRMAX_USER1 oraz FIRMAX_USER2.

Każdy użytkownik np. FIRMAX_USER1 oraz FIRMAX_USER2 może zalogować się do systemu, używając dostępnych loginów np. FIRMAX_USER1. Dodatkowo istnieje również możliwość stworzenia zupełnie niezależnego aliasu dla tego użytkownika, np. JAN.KOWALSKI, którego będzie można użyć podczas logowania, jednak w tym przypadku użycie loginu JAN.KOWALSKI umożliwi logowanie na użytkownika z uprawnieniami FIRMAX_USER1.