Tabela znaków dostępnych w wiadomości SMS

Wstecz

Tabela znaków dostępnych w wiadomości SMS

Sposób rozliczania wiadomości rządzi się zasadami ogólnymi i stanowi standard komunikacji SMS-owej. Usługi PromoSMS.com rozliczane są zgodnie ze standardem Infrastrukturalnych Operatorów GSM. Niniejsze tabele przedstawiają zasady bilingowania w systemie.
 

Wyjątek

Niektóre znaki, jak ~, ^, |, ], [, {, },€  zajmują miejsce dwóch znaków w treści wiadomości (ze względu na stosowane w sieciach GSM kodowanie).

Tabela podziału SMS bez polskich znaków:

Ilość znakówDługość poszczególnych części SMSIlość SMS-ów, które otrzyma odbiorcaIlość SMS-ów użytych do billingu klienta
1-160 1 x 160 znaków 1 1
161-306 2 x 153 znaków * 1 2
307-459 3 x 153 znaków * 1 3
460-612 4 x 153 znaków * 1 4
613-765 5 x 153 znaków * 1 5
766-918 6 x 153 znaków * 1 6

* Przy wiadomościach zawierających więcej niż 160 znaków treść wiadomości na pojedyncze SMS-y, gdzie każdy z nich ma 153 znaki. Pozostałe 7 znaków rezerwowane jest na informacje, pozwalające scalić wiadomości w jednego długiego SMS-a.

Tabela podziału SMS z polskimi znakami (lub innymi znakami specjalnymi z zakresu kodowania UTF-8 np. cyrylica)

Ilość znakówDługość poszczególnych części SMSIlość SMS-ów, które otrzyma odbiorcaIlość SMS-ów użytych do billingu klienta
1-70 1 x 70 znaków 1 1
71-134 2 x 67 znaków* 1 2
135-201 3 x 67 znaków* 1 3
202-268 4 x 67 znaków* 1 4
269-335 5 x 67 znaków* 1 5
336-402 6 x 67 znaków* 1 6

* Przy wiadomościach mających więcej niż 70 znaków treść dzielona jest na pojedyncze SMS-y po 67 znaków każdy. Pozostałe 3 znaki rezerwowane są na informacje, pozwalające scalić wiadomości w jednego długiego SMS-a.