SMS typu Flash

Wstecz

SMS typu Flash

Wiadomość SMS z rozszerzeniem typu Flash (z ang. Błysk). Jest to rodzaj wiadomości SMS, która w chwili odebrania automatycznie wyświetla się na ekranie telefonu. W zależności od opcji telefonu, taką wiadomość można od razu usunąć (np. naciskając OK) lub zapisać w skrzynce odbiorczej.
 

Flash w chwili dostarczenia wiadomości na telefon

Odbiorca wiadomości, nie wykonując żadnej akcji widzi wiadomość na ekranie.

Wyjątek

Niektóre modele telefonów nie zapisują domyślnie wiadomości SMS typu Flash. Część telefonów w ogóle nie udostępnia możliwości zapisu takiej wiadomości i po zatwierdzeniu SMS jest usuwany z telefonu.