SMS Forward

Wstecz

W funkcji Forward SMS (można rozumieć jako: przekaż SMS dalej), wystarczy wysłać jednego SMS-a na specjalny numer, a Platforma roześle go do Twojej grupy. Po uprzedniej konfiguracji masowa wysyłka nie wymaga nawet dostępu do komputera. Cała operacja jest bardzo prosta i zajmuje zaledwie kilka minut.
 

Forward w praktyce

Funkcja polega na przesłaniu treści wiadomości SMS, wraz z prefiksem grupy (jeśli prefiks jest ustawiony) do Platformy PromoSMS.com, na numer dostępowy 503 340 503.

Przykład:

#GrupaKonicz# Witam, tylko dzisiaj do 15:00 cały asortyment 20% taniej w sklepach KONICZYNKA

System sprawdza taką wiadomość i jeśli numer telefonu jest zgodny z konfiguracją, wtedy wiadomość trafia do kolejki tymczasowej (nie jest jeszcze wysyłana). Do nadawcy wiadomości przesyłany jest kod, umożliwiający uruchomienie wysyłki. Po przesłaniu tego kodu (np. 8439) na numer dostępowy 503 340 503, oczekująca wiadomość zostanie rozesłana do wybranej grupy. Do nadawcy trafi zaś potwierdzenie realizacji wysyłki.

Masowa wysyłka bez dostępu do komputera

Funkcja ta umożliwia korzystanie z Platformy PromoSMS.com bez konieczności używania komputera, wyłącznie za pomocą własnego telefonu komórkowego. Stwarza to zupełnie nowe możliwości dla szybkiej realizacji wysyłek, niezależnie od miejsca pobytu nadawcy, dnia tygodnia czy pory dnia.

Kontrola i bezpieczeństwo

Klient ma pełną kontrolę nad wysyłaną wiadomością. Przesyłanie unikalnego kodu do klienta, a następnie odsyłanie go do Platformy PromoSMS.com ma na celu zabezpieczenie przed podszyciem się pod konkretny numer telefonu. Przesłane zgłoszenie do wysyłki można również wycofać za pomocą wiadomości SMS. W tym celu wystarczy zamiast wygenerowanego kodu przesłać wiadomość SMS o treści "anuluj" na numer 503 340 503. Wiadomości przygotowane do wysyłki będą wtedy usunięte.

Istnieje możliwość przesłania kilku wiadomości do kolejki tymczasowej, a następnie aktywowanie ich w dowolnym czasie poprzez przesłanie odpowiedniego, unikalnego kodu.

W ten sposób można bez pośpiechu przygotować wysyłki przy pomocy telefonu komórkowego, a następnie w dowolnym momencie je uruchomić.Każdy z kroków usługi SMS Forward jest potwierdzany poprzez wysłanie odpowiedniej wiadomości SMS na numer nadawcy. Dodatkowo z poziomu Panelu Klienta istnieje możliwość przeglądania i zarządzania przesłanymi zgłoszeniami wysyłek SMS.

Przykładowe zastosowanie

Aby lepiej wykazać przydatność i sposób wykorzystania usługi SMS Forward, poniżej zamieszczamy praktyczne przykłady jej użycia:

  • nadawca chce wysłać informację o promocji towarów, gdy jest np. na giełdzie, wcześnie rano, lub gdy nie ma dostępu do komputera. W takiej sytuacji wystarczy kilka minut na zrealizowanie wysyłki grupowej i poinformowanie kilkuset odbiorców o ciekawej ofercie,
  • nadawca otrzymuje informacje na telefon komórkowy i powinien przesłać dalej tę wiadomość do wyznaczonej grupy odbiorców. Nadawca ogranicza koszty wysyłki SMS-ów, posiada większą kontrolę nad wysyłką oraz skraca czas potrzebny na przesłanie wiadomości. Odbiorcy mogą w zależności od ustawień otrzymać np. wiadomość z polem nadawcy, zawierającą numer telefonu nadawcy, co dodatkowo ułatwi kontakt zwrotny,
  • w razie awarii łącza internetowego w hurtowni, sklepie czy też biurze, nadawca jest w stanie wysłać potrzebną informację do wyznaczonej grupy odbiorców przy użyciu telefonu komórkowego.

Objaśnienia dodatkowe

Prosimy o nieużywanie polskich znaków specjalnych w treści przesyłanych wiadomości do wysłania. Polskie znaki nie są przekształcane w swoje odpowiedniki bez "ogonków" i wiadomość może być nieczytelna. Również istotna jest długość przesyłanej wiadomości SMS, gdyż może mieć ona maksymalnie 160 znaków (wraz z prefiksem). W przypadku, gdy wiadomość będzie dłuższa, nie zostanie ona przesłana dalej, a klient otrzyma SMS z informacją o błędzie.